Barn i socioekonomiskt utsatta områden har rätt till lika god utbildning som andra barn. Det är viktigt att skolor i dessa områden kan attrahera lärare med hög kompetens. För att locka lärare måste arbetssituationen förbättras till exempel genom att möjliggöra tvålärarsystem och introducera fler yrkeskategorier i skolan, såsom socialpedagoger. Kompetensutveckling riktad till personal på utsatta skolor är en annan viktig satsning. Obehöriga lärare ska erbjudas att läsa in sin behörighet under en del av arbetstiden.

Shares 0