Kommunens markpolitik ska gynna etablering och utveckling av hållbara småskaliga företag. Näringslivet ska ha ekonomiska incitament för ökad miljöhänsyn. Kommunen ska också erbjuda näringslivet kvalificerad rådgivning om miljö och hållbarhet. Ett pilotprojekt ska drivas för att skapa hållbara industriområden. Med fokus på energi, trafik, grönstruktur, materialflöden, gestaltning och mötesplatser. Vi vill bilda ett kunskapsnav för hållbart byggande för att stötta aktörer i hela kedjan i bygg- och fastighetsbranschen. De kommunala bolagen ska ha handlingsplaner för hållbarhetsarbetet. Med tydliga mål och löpande uppföljning.

Shares 0