Skolan ska arbeta aktivt och förebyggande mot våld, diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill ha fler genuspedagoger och hbtq-kompetent personal tillgängliga för varje förskola och skola. Tryggheten i skolmiljön ska ökas till exempel genom god utformning av skolgårdar och att trygghetsteam bildas.

Shares 0