Vi vill öka resurserna för anpassning och hjälpmedel som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället. Kommunens evenemang och sammanträden ska både text- och teckenspråktolkas och vara tillgängliga för alla oavsett funktion. Kommunen måste leva upp till sina åtaganden att ge föreningar ekonomiskt stöd för att inkludera barn med funktionsnedsättningar i sina verksamheter. Äldre och andra utan IT-vana ska erbjudas stöd på bibliotek och servicecenter.

Shares 0