Kompetensförsörjningen ska tryggas genom att kommunen arbetar efter en långsiktig bemanningsstrategi de kommande åren. Kommunen ska särskilt jobba för ökad mångfald och jämställdhet, och mot diskriminering. Att vara en bra arbetsgivare för personer med olika funktionsvariationer är en viktig del. Chefer inom kommunen ska ha förutsättningar för ett närvarande ledarskap. De ska leda färre medarbetare och ha mindre administration. Kommunen ska testa en modell för delat ledarskap på arbetsplatser med många medarbetare per chef. Flerkulturell kompetens ska tas tillvara i kommunens chefs- och ledarskapsutveckling.

Shares 0