Örebroare måste göras engagerade kring hållbar livsstil och konsumtion. Kommunen ska arbeta aktivt med tips som underlättar för örebroare att göra hållbara val, så kallad nudging. Att göra rätt i vardagen och på jobbet kan underlättas exempelvis genom att fasa ut plast i kommunala verksamheter. Kommunala verksamheter som skolor, äldreboenden och annan service bör miljömärkas så att medborgarna kan göra medvetna val. Hjälp och råd kring hållbara kontor, bostäder och verksamheter bör gå att få av miljöguider i kommunen.

Shares 0