Kommunen ska ha fokus på minskad boendesegregation redan i översikts- och detaljplanerna för nya bostadsområden. Förtätning kan användas som metod för mer blandade boende- och ägarformer i befintliga stadsdelar. Genom att se till att det finns fler större lägenheter till överkomliga hyror kan trångboddhet motverkas.

Shares 0