Alla ska ha rätt till önskad arbetstid inom kommunen, deltid som heltid. Vi vill också pröva ny arbetstidsmodell med sänkt arbetstid för de anställda som behöver det mest, med 35 timmars arbetsvecka som mål. Alla kommunens medarbetare ska erbjudas möjlighet att arbeta som volontärer på betald arbetstid.

Shares 0