För att elever på alla skolor ska få tillgång till utomhuspedagogik ska naturskolans arbete med att kompetensutveckla pedagoger stärkas. Investeringar i grönare gårdar på skolor och förskolor krävs för att främja jämställd lek och möjligheten att bedriva undervisning utomhus. För att barn i förskolan ska få lära om och komma i kontakt med naturen bör ett utflyktsmål i form av en Naturverkstad skapas. På liknande sätt kan en kommun-gemensam skolträdgård skapa möjligheter för grundskolans elever att lära om mat, odling och naturen. Genom att bygga ett naturum stärks naturskolans verksamhet.

Shares 0