Vi ska skapa fler offentliga mötesplatser och lokaler för föreningar för att främja inkludering och tillit mellan människor. Genom att bygga temalekplatser, med specialdesignad lekutrustning utifrån särskilt tema, skapas besöksmål och mötesplatser i flera stadsdelar. Kommunen ska på olika sätt stötta de delar av föreningslivet som jobbar med integration. Anställda i kommunen bör erbjudas att lägga några arbetstimmar varje månad på volontärarbete i föreningar som skapar möten. För att hjälpa inkluderingen av nyanlända bör kommunen stötta och samordna fadderfamiljer, samt erbjuda lån av en örebroare på stadsbiblioteket. Genom att föra ihop förskolor och studentboenden med äldreboenden kan ålderssegregation brytas så att möten skapas mellan generationerna.

Shares 0