Vi vill driva på för fler hållbara lösningar där alla aktörer ser potentialen i, och tar ansvar för, en hållbar utveckling. Örebro kommun ska aktivt verka för ett innovationsfrämjande klimat för att skapa fler gröna jobb. Därför ska den kommunala upphandlingen bidra till lokala sociala innovationer och miljöanpassade produkter och tjänster. Kommunen ska bidra till öppnandet av ett regionalt omställningscentrum, ett makerspace, i centrala Örebro och ett återbrukscentrum.

Shares 0