Elever i grundskolan ska erbjudas avgiftsfri frukost för att klara skoldagen bättre och främja goda livsvanor. Fler ska få nylagad och närlagad mat från tillagningskök i anslutning till skolor och andra kommunala verksamheter. Kostverksamheten ska bidra till minskad klimatpåverkan genom att minska andelen kött i maten och minska matsvinnet. Skolträdgårdar ska anläggas i kommunen, så att elever får ökad möjlighet att lära sig om växter, matproduktion och att odla.

Shares 0