Möjligheterna för örebroare att odla ska öka genom att kommunen skapar fler odlingslotter i alla stadsdelar i tätorten. Kommunal åkermark utanför tätorten ska tillgängliggöras och upplåtas för odling för enskilda medborgare. Odlingslotter som etableras utanför stan ska ha goda cykel- och bussförbindelser.

Shares 0