Kommunen ska ha en centralt samlad kompetens som kan stötta förvaltningar och bolag kring klimat och hållbar utveckling. Kommunens klimatstrategi ska också omfatta upphandling och örebroarnas konsumtion och ha goda resurser för genomförandet. All kommunal upphandling av varor och tjänster ska vara klimatneutral senast 2030. Det ska finnas tydliga, ambitiösa mål för energieffektivisering och 100 procent förnybar energi i kommunal verksamhet. Upprustningen av ÖBO:s bostadsområden ska ha stort fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Den kommunala Miljödiplomeringen av verksamheter ska utvecklas.

Shares 0