Minska kraven och den upplevda pressen och stressen i skolan. Rimlig balans mellan skolarbete på skoltid och skolarbete på fritid. Alla högstadieelever ska på skoltid ha tid inplanerad regelbundet för samtal om stress, livskunskap och hälsa i förebyggande syfte. Det är viktigt att prata med alla barn och unga om hur det är när man börjar må dåligt. Fler vuxna i skolan, rent generellt, som ser och fångar upp hur barn och ungdomar faktiskt har det under skoldagen. Skolhälsovården ska stärkas upp med fler psykologer och kuratorer för att möta unga som mår dåligt. Kommunen ska stötta frivilligorganisationer och nätverk som hjälper och rustar anhöriga.

Shares 0