Vi vill stimulera alla barns deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat genom att erbjuda alla elever i årskurs 4–6 busskort. Det skulle möjliggöra för barn som inte har föräldrar som skjutsar att ta sig till olika aktiviteter. Musikprojektet El Sistema ska utvecklas och spridas till fler skolor i kommunen. Den oerhört framgångsrika verksamheten KomTek ska utvecklas till att arbeta mer uppsökande och därigenom nå fler.

Shares 0