I varje tätort inom kommunen ska fler odlingslotter anläggas. Kommunens åkermark nära staden ska i större utsträckning användas för att anlägga odlingsparker, med tillgång till gemensamma odlingsredskap. Marken ska annars kunna arrenderas ut till odling för självhushållning. Kommunen ska ta initiativ till och ge stöd till projekt inom gröna näringar som har fokus på integration av människor med utländsk bakgrund.

Shares 0