Det ska bli lättare för medborgare att ta del av och ha åsikter om kommunala beslut, tjänster och service. Det här kan göras genom förbättrad medborgardialog och att fler möten görs offentliga. Örebro bör därför införa medborgarinitiativ likt andra kommuner. Kommunens dialog med örebroarna bör utvecklas, till exempel genom att använda kultur som redskap och använda forumteater och konst för att starta samtal och dialog. Kommunen ska arbeta för ökat valdeltagande. Arbetet med barns rättigheter ska prioriteras och barns inflytande i kommunala beslutsprocesser ska stärkas. Örebro ska införa kommunal rösträtt från 16 års ålder från och med valet 2022.

Shares 0