Alla ska oavsett könsidentitet ha samma förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Alla osakliga och oönskade löneskillnader ska försvinna inom kommunen. Vi vill påbörja införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom omsorgen. Jämställdhetskrav ska ställas på både leverantörer och produkter vid all offentlig upphandling, även de kommunala bolagens. Manliga medarbetare ska uppmuntras att ta ut en större andel av föräldraledighet och dagar för vård av sjuka barn.

Shares 0