Boende är många gånger ett hushålls enskilt största utgift. Därför är det viktigt att kommunen verkar för att det byggs hyresrätter som boende oavsett inkomst har råd att bo i.

Shares 0