Alla skolor ska ha en allsidig elevsammansättning som speglar Örebro. Därför ska kommunen jobba aktivt för att på olika sätt bryta skolsegregationen. Skolorna har ett ansvar för att alla elever delar sin skoldag med klasskompisar med olika bakgrund och med olika förutsättningar. Elever i årskurs 4–9 ska erbjudas ett avgiftsfritt busskort. Det ger alla förutsättningar till ett fritt skolval utan att familjens ekonomi begränsar. Därmed ökar elevernas möjlighet till studier och fritidsaktiviteter i hela Örebro.

Shares 0