Kvinnors entreprenörskap och företagande ska vara en central fråga i näringslivsutvecklingen. Alla bidrag och stöd från kommunen ska vara villkorade ur jämställdhetsperspektiv och tydligt bidra till kvinnors företagande.

Shares 0