Alla avtal som kommunen ingår ska omfattas av miljö- och hållbarhetskrav. Kommunens kapital ska bara placeras så att investeringarna bidrar till målen i Agenda 2030. De gröna obligationerna ska öka i omfattning och kravnivå. Alla aktörer inom innovationskedjan ska bidra till en social och ekologiskt hållbar utveckling.

Shares 0