Offentliga toaletter ska vara tillgängliga för alla, därför bör toaletter finnas vid motionsspår och lekplatser i syfte att förbättra tillgånget framförallt för kvinnor Fler toaletter ska bli offentliga och öppnas upp för turister och Örebroarna genom samverkan med affärsidkare.

Shares 0