Ett våldsförebyggande arbete ska bedrivas med fokus på unga män, där de får stöd i att utmana machokulturen och traditionella könsnormer. De personer som varit utsatta för våld ska snabbt erbjudas skydd och omsorg. Vi vill stötta tjej- och kvinnojourernas verksamhet, gärna genom partnerskap med kommunen. Kommunen ska erbjuda en bostad till alla som utsatts för våld i nära relationer, genom förtur i bostadskön och samverkan med privata hyresvärdar. Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas, och kompetensen kring det ska öka hos kommunens anställda.

Shares 0