Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energiåtgången i alla kommunala fastigheter och anläggningar, med tydliga, mätbara mål och regelbunden uppföljning. Genom rådgivning, tydliga byggnormer och uppdaterade anläggningar kan en effektiv energianvändning uppnås hos kommun, medborgare och näringsliv.

Shares 0