Alla investeringar i infrastruktur ska leda till minskad klimatpåverkan. Befintliga järnvägsspår i kommunen ska rustas upp, exempelvis Pappersbruksspåret. Kommunen ska fortsätta verka för en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Vi vill bygga ut kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro och stärka kollektivtrafiken till och från Örebro kommun. Transport- och logistiknäringen i regionen ska på sikt bli helt klimatneutral. Samordningen av gods- och varutransporter ska öka i centrala Örebro. Användningen av teknik för resefria möten ska öka. Här ska Örebro kommun vara en föregångare.

Shares 0