En utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik ska påbörjas i Örebro stad. Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka generellt genom separata bussfiler och styrning av trafikljus. Möjligheter att ladda elfordon ska byggas ut i hela kommunen. Ett koncept med prenumeration på hållbart resande (bilfritt boende med tillgång till cykel- eller bilpool, kollektivtrafik mm) ska prövas i ett av de bostadsområden som byggs i Örebro. Pendlarparkeringar ska inrättas vid alla vältrafikerade infarter till Örebro med utvecklat tjänsteutbud och god anslutning till kollektivtrafik. Trängselskatt ska utredas för Örebro stad.

Shares 0