Örebro kommun ska ligga i framkant när det gäller nya lärande- och organisationsformer. Vi vill pröva senare skolstart på morgnarna för högstadium och gymnasium, läxfri skola, fler intraprenader och en pilotskola med miljö- och friluftsprofil. Ska utbildningen kunna anpassas till den enskilda individen behövs en stor verktygslåda med åtgärder.

Shares 0