Ändra direktiven till ÖBO och ge dem mer långsiktiga avkastningskrav. Det kommunala parkeringsbolaget ska bygga väderskyddade cykelparkeringar i strategiska lägen i staden.

Shares 0