Kommunen bör satsa på och främja handeln i city. Det bidrar mer till en levande stad än de externa handelsområdena gör. Ett kommunalt parkeringsbolag, förbättrad cykelinfrastruktur och satsningar på mer attraktiv stadskärna samt att ge människor mer plats på gator är sätt att gynna cityhandeln. Val av hållbara företag, butiker och restauranger ska uppmuntras genom lättillgänglig information på kommunens hemsida. När människor väljer att handla på externa handelsområden ska det finnas goda bussförbindelser och en utbyggd cykelinfrastruktur. I takt med att e-handeln ökar ska klimatsmarta logistiklösningar uppmuntras och stöttas, så örebroare lätt kan få hem eller hämta sina varor.

Shares 0