Jag heter Stina Ståhl och kandiderar till kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

Jag brinner för alla människors rätt att få vara sig själva, att göra samhället mer inkluderande och förhindra all form av diskriminering, rasism, sexism och ojämlikhet. Jag arbetar som psykolog och har genom mitt arbete sett hur samhällets normer och strukturer förminskar och gör att människor mår dåligt.

Jag vill använda mina kunskaper och mitt engagemang för att bidra till en förändring i riktning mot ett rättvist och jämställt samhälle där vi ser på varandra som i första hand människor oavsett kön, etnicitet, sexualitet, klass, funktionalitet, religion eller ålder.

Mina hjärtefrågor handlar bland annat om att all personal som arbetar med barn ska utbildas i genuspedagogik och att verksamheterna genomsyras av ett normkritiskt tänkande (eller snarare normkreativt 🙂 ) Vi behöver öppna upp för nya sätt att utforma t ex förskolemiljöer och skolgårdar så vi har miljöer där alla kan växa. Det är också oerhört viktigt att göra Örebro och dess kultur- och fritidsverksamheter tillgängliga för alla och dessutom skapa fler platser där människor kan mötas.

Hör gärna av dig!

Shares 0