Hej! Jag heter Sara Richert och är en av Miljöpartiets två toppkandidater till kommunfullmäktige. Jag är 45 år gammal, bor i centrala Örebro och är mamma till tre pojkar.

Min djupaste drivkraft är att alla vi människor ska få möjlighet att leva våra liv på riktigt. I kärlek, respekt, hälsa och trygghet – i en frisk miljö. Vägen dit består för mig av ökad jämställdhet, kortare arbetstid, mer socialt förebyggande arbete, klimatneutralitet och miljöhänsyn, starkare skyddsnät för utsatta människor och en omfattande normförändring i samhället. Minskad segregation, ökad jämställdhet och minskad klimatpåverkan är för mig nycklarna till ett hållbart samhälle.

Sedan 2014 arbetar jag heltid med politiken, som kommunalråd för Miljöpartiet Örebro.

Många kommunpolitiska frågor är viktiga, men några som jag vill fortsätta lägga extra fokus på är jämställdhet, trafikfrågor/cykling, träbyggande, grönare stad, integration och innanförskap, klimatanpassning och hållbar näringslivsutveckling. Alla dessa är frågor som bidrar till att skapa gröna klimatsmarta städer med stark social sammanhållning.

Men för att vi ska lösa framtidens utmaningar tillsammans så måste också politiken bli mer inkluderande! Därför gör jag allt jag kan för att engagera unga människor i politiken, och försöka riva ner barriärer som gör politiken otillgänglig för stora grupper av människor. Jag försöker vara en demokratiambassadör i allt jag gör.

Kontakta mig gärna! Skriv ett mail så hör jag av mig tillbaka. Bjud gärna in mig till samtal om Örebro, framtiden och politiken. Följ mig också gärna på Facebook, Instagram och NA-bloggen.

Shares 0