Miljöminister @karolinacyklar besöker kvällens medlemsmöte för att prata om framtidens trafikpolitik. En framtid där bilen fortsatt kommer vara oerhört viktig för Sverige säger hon. Men där bränslet kommer ha bytts ut mot sånt som är förnyelsebart. Och där bilen har en roll på landsbygden och en helt annan roll i städer.
Vi måste minska klimatpåverkan, men också förbättra luften i städer!#örebro2030 #stadsutveckling #trafikpolitik #hållbaratransporter
Shares 0