Tillsammans med vice statsminister @isabellalovin besökte jag igår Vivalla för att höra om kommunens framgångsrika arbete med trygghetsvärdar och att samordna polis, bostadsbolag mfl för att öka tryggheten.
Situationen i Vivalla svartmålas ofta och det höjs emellanåt röster för både hårdare straff och militärer i förorten. Efter mötet känner jag mig väldigt trygg med att det arbete som görs idag där relationsskapande och gemensamt ansvarstagande från vuxenvärlden står i centrum. Varken trygghetsvärdarna, fastighetsbolag eller kommunens säkerhetsavdelning skönmålar hur verkligheten ser ut. Men deras målmedvetenhet och trygghet i att det de gör skapar skillnad gär mig som beslutsfattare trygg.#trygghet #örebro2030

Shares 0