Jag är politiker för att det ska bli lättare för människor att leva hållbart och utan att en ska behöva betala, planera eller tänka mer än vanligt. Jag är en nybliven pappa som tagit uppehåll i studierna för att jobba politiskt och ta ansvar för kommunens utveckling. De närmsta åren kommer vi bygga rekordmånga förskolor och skolor. Vi måste bygga med giftfria material och på ett hållbart sätt.

Barn ska ha tillgång till gröna gårdar. Vi har alldeles för mycket asfaltsplaner när vi istället behöver miljöer som utvecklar barns fantasi och aktiviteter.

Förskolorna behöver mer grönska och naturliga lekytor, så att gården även kan fungera som en plats för att lära sig om miljön och naturen. Även skolgårdarna behöver rustas upp och bli grönare och roligare.

Örebro är en delad stad där segregation gör att barn har radikalt olika livsförutsättningar beroende på vart de bor. Vi måste därför jobba för att skapa mötesplatser och integration, för att hålla ihop Örebro. Därför måste vi satsa på skolor med stora utmaningar och se till att de kan locka de allra bästa lärarna. Vi måste förebygga kriminalitet genom att skapa hopp och framtidstro hos unga som skulle behöva komma ut i arbete eller praktik. Jag anser att kommunen måste lägga kraft på att inga bostadsområden ska vara med på Polisens lista över utsatta områden. Det viktigaste för att detta ska lyckas är att kommunens verksamheter finns närvarande ute i stadsdelarna och skapar förtroende till människor.

Örebro kommun är en av stadens största arbetsgivare och de flesta anställda är kvinnor. Men arbetsvillkoren är inte alltid de bästa.

Vi måste se till att förbättra arbetsmiljön för alla kvinnor som jobbar inom äldreomsorg och skolan. Det måste till en förändring på att chefer i kvinnodominerade yrken kan ha upp till 60 anställda samtidigt som manligt dominerade arbetsplatser kan ha en chef på 4 anställda. Alla förtjänar goda och närvarande chefer, och därför måste vi jämna ut denna ojämställdhet för att kunna skapa bättre arbetsplatser där personalen mår bra och orkar jobba kvar hela yrkeslivet.

Läs gärna min NA-blogg

Jag vill veta vad som är viktigt för dig! Hör av dig till mig och berätta vad som engagerar dig, eller ställ en fråga!

Shares 0