Idag har vi pratat cykel med Örebroarna tillsammans med @karolinacyklar . Under lång tid har städer och samhällen byggts med bilen i centrum. Cykel- och gångtrafikanter har fått dela på det utrymme som blivit över när biltrafiken fått sitt. Det vill vi ändra på. Nära hälften av alla resor i kommunen görs till fots, på cykel eller kollektivt. Att satsa på andra trafikslag än bilen är med andra ord en rättvisefråga.

Vi driver en politik för alla er som cyklar till jobbet, skolan, affären, stallet, fotbollsträningen, replokalen eller andra viktiga platser i livet. För er skull vill vi bland annat: 💚 Skapa fler säkra cykelöverfarter.
💚 Anlägga fler cykelbanor separerade från andra
trafikslag och med bättre belysning.
💚 Att snöröjningen ska bli bättre och att fler cykelbanor sopsaltas. 💚 Bygga fler väderskyddade cykelparkeringar.
💚 Sänka bashastigheten till 30km/h i staden. 💚 Införa ett hyrcykelsystem i city.
Läs mer på orebro2030.se/cykel
#örebro2030

Shares 0