Den 24 mars hålls världens största miljö manifestation Earth Hour, för att uppmärksamma klimatförändringarna. Vi gick ut för att prata klimat med Örebroarna och dela ut stearinljus inför nedsläckningen.

Klimatförändringarna äventyrar människans framtid på jorden. Redan idag påverkar de oss lokalt. Vi vill agera för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. Enskilda initiativ som städer och kommuner tar kan få genklang över hela världen och bli förebilder. Miljöpartiet vill att Örebro kommun ska bli en sådan förebild. Vi vill: 🌍 Göra all kommunal upphandling klimatneutral.
🚍 Bygga snabb kollektivtrafik med täta avgångar
♻ Inspirera Örebroarna till en hållbar livsstil med minskad konsumtion.
⚡ Bygga fler laddstolpar för elbilar
🌦 Anpassa kommunen till ett förändrat klimat så vi lättare kan hantera exremväder. Till exempel genom förbättrad dagvattenhantering och mer grönska i tätorter.
Läs mer om vår politik för ett bättre Örebro på www.orebro2030.se
#earthhour #climatechange #örebro2030 #klimatet #NU

Shares 0