Idag besökte finansmarknadsminister Per Bolund och samordningsminister Ibrahim Baylan tegelbruket för att berätta om att vår rödgröna regering miljardsatsar för att bryta segregationen i kommuner med socialt utsatta områden. Örebro är en av de 32 kommunerna som pekas ut som mottagare av statsbidraget. Totalt är 17 miljarder varav 425 miljoner redan i år för att bryta segregation och minska kriminalitet och socialt utanförskap. Miljöpartiet i Örebro ser att dessa medel behövs för att skapa ett jämlikt och integrerat #örebro2030. Vi vill göra långsiktiga och förebyggande insatser som stärker samhället från grunden, som till exempel

💚 Skapa fler mötesplatser för föreningsliv och aktiviteter för barn och unga.
💚 Höja skolresultaten i utsatta områden
💚 Satsa rejält på SFI och samhällsintroduktion för nyanlända.
💚 Skapa fler vägar till arbete genom utbildning och praktik.
💚 Stötta nyföretagande bland de som står långt från arbetsmarknaden.
💚 Öppna fler socialkontor i bostadsområden. 💚 Satsa på fler fältassistenter
💚 Stötta avhopparverksamhet för de som vill lämna ett kriminellt liv.
💚 Ökat stöd till föräldrar som engagerar sig i nätverk som motverkar droganvändning.

Läs mer om våra förslag för ett hållbart Örebro på www.orebro2030.se

Shares 0