Mer förebyggande arbete krävs för att motverka patriarkala strukturer och uttryck, som till exempel hedersrelaterat våld och förtryck. Personer som utsatts för våld i nära relationer ska få stärkt tillgång till skydd och terapi. Kommunen måste säkerställa så att det finns skyddade bostäder för dem som tagit kontakt med kvinnohuset. Skolan och andra kommunala verksamheter som möter unga ska ta ett större ansvar för att motverka stereotypa könsroller. En positiv mansroll som tar avstånd från machonormen är viktig för att förebygga våld såväl i nära relationer som i samhället i stort.

Shares 0