Hej! Jag heter Maria Sääf och kandiderar till kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Jag vill arbeta för ett hållbart samhällsbygge. Jag är övertygad om att vår tids ödesfråga är klimatförändringarna. Det finns mycket vi kan göra här och nu för att utvecklas i den riktningen. Om jag blir vald, vill jag driva vatten, trafik och avfallsfrågor. Dagligdags arbetar jag som undersköterska på USÖ.

  • Jag brinner för rent vatten. Jag vill att kommunen ska börja rena mikroplaster och läkemedelsrester ur avloppsvattnet.
  • Jag vill att vi rustar oss för extremvänder. Både torka och höga vattenflöden.
  • Jag vill se en cykelvänlig stad där kollektivtrafik prioriteras och det finns utrymme för fotgängare.
  • På avfallsområdet vill jag verka för att öka utsorteringsgraden. Det är avgörande för att sluta kretsloppen och skapa sann hållbarhet.

Hör gärna av dig!

Shares 0