Jag kämpar för att hela kommunen ska få vackrare bebyggelse och mer grönska, en bättre arbetshälsa, långsiktighet i kultursatsningar, och införa ett radikalt hållbarhetstänkande.

Till vardags är jag församlingspräst i Lekeberg. De senaste fyra åren har jag bl.a. varit en aktiv ledamot i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige.

Det ska vara lätt att leva i Örebro kommun, en plats att längta till.

Jag verkar för mindre asfalt, fler gågator och sänkt hastighet i Örebro city. Fler cykelstråk behövs ut mot förorterna. Naturreservat måste bildas i Kilsbergen. Stopp för skövlad skog längs motorvägarna! Ekologisk, närproducerad och nyttig mat måste vara självklar i all kommunal verksamhet, särskilt barn- och äldreomsorgen. Det ska vara minst 50 % grönyta på alla skolgårdar! Men framför allt: Alla medborgare måste behandlas lika och kunna utvecklas oavsett födelseland, utseende, kön/sexuell identitet, religiös tro eller ekonomi. Tillsammans bygger vi – ett Örebro att längta till!

Kontakta mig gärna och berätta vad du tycker är viktigt att förbättra eller utveckla i kommunen! Du kan också följa mig på Facebook.

Shares 99