Hej, jag heter Lea Strandberg och kandiderar till kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Jag brinner för frågor som rör sociala frågor, integration, teckenspråkiga och landsbygd.

Till vardags arbetar jag inom regionens psykiatri, på en enhet som tar emot teckenspråkiga klienter i behov av stöd från psykiatrin. Som utbildad familjeterapeut möter jag alla åldrar, då jag bland annat har en utbildning i familjeterapi. I grunden är jag leg psykolog/leg psykoterapeut.

Jag vill driva politik för alla Örebroare. Barn, unga, vuxna och äldre; familjer. Jag är även intresserad att driva frågor som rör integration och tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att till exempel arbeta för att teckenspråkig personal ska anställas inom kommunens olika nivåer. Teckenspråkiga får en bättre tillgänglighet om det finns döva anställda inom olika verksamheter, utöver hörande som behärskar teckenspråk. På landsbygden vill jag att byarna får cykelleder som är markerade för att säkra och underlätta cykling mellan byarna. Även vill jag att det byggs ordentliga cykelvägar in till stan. Genom ett väl utbyggt cykelnät, även på landsbygden, främjas företagsamheten på landsbygden.

De sociala frågorna rör familjers vardag, valfrihet samt stöd av olika slag. Integration handlar för mig om ett innanförskap i föreningsliv, skola, företagande och yrkesliv.

Shares 37