Lärare och elever behöver arbetsro i skolan. Därför behövsfler vuxna i klassrummen, till exempel genom att möjliggöra tvålärarsystem i kommunens skolor. Personalen i skola och förskola ska ha goda möjligheter för kompetensutveckling i olika pedagogiska inriktningar, bland annat genom kollegialt lärande. De skolor som har störst utmaningar ska attrahera de allra bästa lärarna. Därför vill vi satsa extra på kompetensutveckling riktad till personal på utsatta skolor. Obehöriga lärare ska erbjudas att läsa in sin behörighet under en del av arbetstiden.

Shares 0