Idag har jag och Malin, som båda sitter i fritidsnämnden för @mporebro, sprungit #vårruset.
Vi passade på att prata om hur viktigt vi tycker att det är att kvinnor och flickor har lika bra förutsättningar till såväl vardagsmotion som tävlingsidrott i vår kommun som män och pojkar har.Vi vill till exempel satsa på anläggningar för idrotter som har många kvinnliga utövare t ex dans och gymnastik då vi ser att satsningar ofta gjorts och görs på mansdominerade idrotter.
Vi vill ha fler säkra och trygga spontanidrottsplatser som utegym och varför inte dansscener? Vi vill gå igenom omklädningsrum på anläggningar och säkra att de är trygga och tillgängliga för alla.
Vi tycker att föreningar som får kommunala bidrag för sin verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet.

I vårt Örebro kommun har alla förutsättningar för rörelse, motion och idrott #örebro2030 #jämställdidrott

Shares 0