Alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Fattigdom är ett hot mot individens egenmakt och hindrar människor från att lyfta blicken. Därför är bekämpandet av fattigdom en förutsättning för att fler ska bidra till en solidarisk och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Samtidigt som välståndet ökar, så ökar också klyftorna i samhället. Det ställer människor utanför samhällets gemenskap. Fattigdom handlar om mer än bara ekonomi. Det innebär också brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Vår vision är att alla som saknar arbetsinkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar inkomst.

I Örebro ökar segregationen mellan stadsdelar och mellan olika sociala grupper. För att motverka den utvecklingen måste kommunengöra insatser inom alla politikområden. Särskilt prioriterat är att värna barns möjligheter att utvecklas oavsett vilka resurser föräldrarna har. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.
Samhällets skyddsnät ska vara starkare, så att ingen faller igenom. Att bekämpa fattigdom och särskilt barnfattigdom kräver direkta åtgärder i form av socialt stöd. Och förebyggande arbete inriktat på bostad, utbildning och arbete. Det är i regel enklare och billigare att förebygga än att ta hand om problemen i efterhand.

Shares 1