Kommunen ska på olika sätt uppmuntra till gång eller cykling. Fler bilfria gator förbättrar stads-miljön och ger mer plats till människor. Sänkt hastighet för bilar i centrum ger en bättre trafik-miljö för de som cyklar eller går. Väderskyddade cykelställ med trygga låsmöjligheter underlättar cykelparkering. Kommunen ska fortsätta att bygga ut nätet med cykelvägar till och mellan tätorter på landsbygden.

Shares 0