De pågående och snabbt accelererande klimatförändringarna äventyrar människans framtid på jorden. Redan idag påverkar de oss lokalt. Vi måste agera omedelbart för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. Enskilda initiativ som städer och kommuner tar kan få genklang över hela världen och bli förebilder. Miljöpartiet vill att Örebro kommun ska bli en sådan förebild.

Klimatförändringarna påverkar inte bara enskilda människors liv, utan även den globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer. Trots allkunskap om detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. En stor andel av utsläppen kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Örebro kommun är en mycket liten pusselbit i den globala klimatomställningen, men vi ser ändå vikten av att gå före och visa vägen.

All kommunal verksamhet ska ha en plan för att hantera klimatförändringarna. Samhället behöver redan idag förbereda sig på extremväder som ökad nederbörd, värmeböljor och torka, och på sikt fler klimatflyktingar. Kommunen ska ha goda resurser för det arbetet. Klimatförändringarna behöver vägas in i planering och byggnation. Både nybyggnation och befintliga byggnader ska klimatanpassas.

Genom produktion av mer lokal, förnybar energi minskar klimatpåverkan. Här i Örebro ska vi snabbt bygga ut solcellsparker och fastighetsnära elproduktion på tak och väggar. Samhälls- och stadsplaneringen ska leda till färre resor och transporter. De mest klimatpåverkande sätten att resa ska vara dyrast. Energianvändningen i bostadssektorn ska minska genom ökade krav vid nybyggnation och renovering av det befintliga bostadsbeståndet. Det ska vara lönsamt och enkelt för privatpersoner att bygga energieffektiva hus och att investera i solceller. Örebroarnas materiella konsumtion ska minska, till förmån för återanvändning och upplevelser istället för prylar.  

Ett framgångsrikt klimatarbete kan bidra till bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet och hälsa. De klimatsmarta valen ska vara de enklaste. Örebroarna ska få kunskap och stöd i att leva så att utsläppen av växthusgaser per person snarast minskar till en globalt hållbar nivå. Våra barn ska få verktyg att leva ett klimatsmart, hållbart liv genom undervisning i förskolan och skolan.

Shares 0