När en individ ställs utan boende ska kommunen agera snabbt. Dels för att lösa den akuta situationen men också för att skapa en väg tillbaka till ett eget boende utifrån individens förutsättningar. Inget barn ska ställas utan bostad. Socialtjänsten ska arbeta aktivt och förebyggande för att ingen ska bli vräkt, särskilt om det gäller en barnfamilj.

Shares 0