Hej och välkommen till min sida! Arvid Hanell heter jag och kandiderar till kommunfullmäktige. Jag är 26 år och till vardags studerar jag på heltid vid programmet Offentlig förvaltning och ledning vid Örebro universitet där jag kommer ta min examen sommaren 2020.

Jag kandiderar för jag vill bidra till att vi har en samhällsutveckling som har sin grund i kunskap, mellanmänsklig välvilja och respekt för varandra samt för vår planet. Mina hjärtefrågor är jämställdhet och kommunens samverkan med högre utbildning.

  • Jämställdhet: Vi behöver prata mer om könsroller. I hemmet, i skolan, på jobbet och i politiken. I min mening så är det viktigt att män lyfter frågan om den manliga rollen och vad den innebär för mannen själv och för människor i omgivningen. Jag vill att kommunen ska arbeta för att könsroller ifrågasätts inom flera områden med syftet att förändra destruktiva beteenden och öka jämställdheten.
  • Samverkan med högre utbildning: Örebro universitet genererar kunskap och arbetskraft värdefull för kommunens utveckling. Örebro kommun ska i min mening arbeta för att på bästa sätt ta till vara på universitetets och studenternas kunskap och kompetenser. Att satsa på studentstaden Örebro vore likväl ett steg i riktningen mot att bidra till en lokal kultur som värderar kunskap, öppenhet och demokrati. Något som jag upplever är viktigt att fokusera på i ett informationssamhälle där faktaresistens är en uppenbar utmaning.

Mejla mig gärna genom formuläret nedan om du har frågor om vad jag tänker och tycker eller vill diskutera något!

Shares 0